Weterynarz - Leczenie Koni Paulina Landsberg Szczecin

Publikacje

Publikacje - Paulina Landsberg

Publikacje w prasie weterynaryjnej

1. Landsberg P. (2015) Grzybicze zapalenie rogówki u koni (Equine keratomycosis). Życie weterynaryjne 90, (1),  43-46

2. Witkowski M., Katkiewicz M., Landsberg P., Posłuszny M. (2014)
Schorzenia nowotworowe jajników klaczy - diagnostyka, możliwości interwencji chirurgicznej, rokowanie (Neoplastic ovarian diseases in the mare - diagnosis, surgical techniques of ovariectomy and prognosis). Rozród koni: klinika i biotechnologia. Materiały z sympozjum z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. Mariana Tischnera. PAU, prace komisji nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych Nr 20, 53-61, 2014

3. Samsel J., Landsberg P., Posłuszny M. (2013)
Artrodeza stawu pęcinowego u konia - przypadek kliniczny
(Arthrodesis of fetlock in a horse - a clinical case). Życie Weterynaryjne 88, (3),  217-221

4. Katkiewicz M., Witkowski M., Landsberg P., Domańska D. (2013)
Przypadek guza luteinowego jajnika klaczy - opis zmian histopatologicznych w jajniku i macicy
(Luteoma of the mare ovary - histopathological study of the ovary and uterus biopsy specimens). Życie Weterynaryjne 88, (5), 395-398

5. Katkiewicz M., Witkowski M., Osińska B., Landsberg P. (2012)
Struktura morfologiczna ziarniszczaków jajnika klaczy
- opis pięciu przypadków (Granulosa-theca cell tumors in mares - the histopathological study of five cases). Życie Weterynaryjne 87, (10), 848-851