Weterynarz - Leczenie Koni Paulina Landsberg Szczecin

Okulistyka koni

Diagnostyka okulistyczna z zastosowaniem nowoczesnych technik i przyrządów.
Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne chorób oczu.


Diagnostyka okulistyczna z zastosowaniem nowoczesnych technik i przyrządów
(m.in. lampa szczelinowa, tonometr, oftalmoskop).

Leczenie farmakologiczne i chirurgiczne chorób oczu, w tym m.in. zastosowanie podtwardówkowych implantów cyklosporyny w leczeniu nawrotowego zapalenia błony naczyniowej (ślepoty miesięcznej).

Konsultacje okulistyczne.

okulistyka - Leczenie Koni Paulina Landsberg Szczecin