Weterynarz - Leczenie Koni Paulina Landsberg Szczecin

Leczenie internistyczne koni

Leczenie chorób wewnętrznych m.in kolek, chorób układu oddechowego i nerwowego


Leczenie chorób wewnętrznych koni dorosłych i źrebiąt, w tym m.in. leczenie kolek i chorób układu oddechowego.
Nowoczesna diagnostyka z zastosowaniem videoendoskopii, USG, badań laboratoryjnych.

leczenie internistyczne - Leczenie Koni Paulina Landsberg Szczecin